COECO TV Facebook coecoTwitter coecoSubscriu-te Mapa web - Avís legal

Biomassa

La biomassa utilitza material vegetal d'origen agrícola, provinent de conreus destinats a aquesta finalitat o de subproductes o restes d'altres cultius, biomassa d'origen forestal (llenya sobretot), i productes o subproductes d'origen animal, com els fems. L'energia de la biomassa sol utilitzar-se per al seu aprofitament com a energia tèrmica. Més informació

Solar Fotovoltaica

L'energia solar fotovoltaica consisteix en la transformació directa de l'energia solar en energia elèctrica mitjançant l'efecte fotovoltaic. Existeixen 2 tipus d'aplicacions de l'energia solar fotovoltaica, instal·lacions aïllades de la xarxa elèctrica i centrals de generació connectades a la xarxa. Més informació

Eficiència Energètica

Amb Eficiència Energètica reduïm el consum d'energia buscant un ús eficient de l'energia. No es tracta d'estalviar llum, sinó d'il·luminar millor consumint menys electricitat. Trobem solucions per reduir el consum energètic i així disminuir costos i promoure sostenibilitat econòmica, política i ambiental. Més informació

Cobertes i Estructures de Fusta

Oferim serveis i productes vinculats amb l'extens món de les cobertes i estructures de fusta, així com la formació i/o col·locació d'aquests. Així mateix, pretenem resoldre qualsevol dubte que puguin tenir sobre qualsevol dels productes o serveis que els oferim i adequar en tot moment a les seves necessitats. Més informació

Voltes

Oferim serveis i assessorament en el món de la restauració i/o construcció de la volta. Així mateix, pretenem resoldre qualsevol dubte que puguin tenir sobre qualsevol dels productes o serveis que els oferim i adequar en tot moment a les seves necessitats. Més informació

Construcció amb Terra

La terra és un dels primers materials usats per l'home per construir refugis. El terra compactada és una forma molt barata i poc tecnificada de crear parets i murs. Les construccions amb terra s'adapten al medi natural i social sense moltes pretensions i protegeixen una forma de construir i de fer tradicional que perdura en el temps. Més informació

BIOMASSA #tab1
SOLAR FOTOVOLTAICA #tab2
EFICIÈNCIA ENERGÈTICA #tab3
COBERTES I ESTRUCTURES DE FUSTA #tab4
VOLTES #tab5
CONSTRUCCIÓ AMB TERRA #tab6

Què és coeco ?

 

COECO és una cooperativa de treball associat creada l'any 1981 en una constant evolució dins el sector de la construcció.


Els socis que formem part de COECO ens dediquem al món de la construcció i les instal·lacions. Ens recolzem mútuament per tal d'oferir un servei integral als projectes, amb un tracte proper i familiar.


La nostra filosofia és que la nostra feina serveixi per construir un món millor per a tothom. Entenem que l'ecologia ja no és opcional, si no una premisa bàsica per a dissenyar i realitzar els projectes.

 

 

.